Personal tools
Home Firma

Firma

Powstały w 1990 roku SOLIDEX wyspecjalizował się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu systemów sieciowych dowolnej skali i złożoności, z przeznaczeniem dla dowolnego sektora gospodarki.

Swoją dzisiejszą pozycję w czołówce polskich integratorów systemów SOLIDEX SA  zawdzięcza silnej specjalizacji opartej o konsekwentnie stosowane najnowocześniejsze technologie wiodących światowych producentów (m.in. Cisco Systems, F5, Check Point czy Juniper).

Działalność Firmy obejmuje kompleksową realizację przedsięwzięć od pomysłu i projektu, poprzez autoryzowane dostawy i instalacje, prace wdrożeniowe i szkolenia, po zadania związane z eksploatacją systemów. SOLIDEX obejmuje swoje systemy sieciowe profesjonalnym serwisem i wsparciem technicznym na terenie całego kraju. Serwis działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, gwarantując kilkugodzinne czasy przywrócenia funkcjonalności urządzeń.

SOLIDEX jest członkiem porozumienia ServiceOne, powołanego w celu świadczenia wysokiej jakości usług  na całym świecie. Porozumienie zrzesza 15 niezależnych firm Integratorskich, liderów w dziedzinie teleinformatyki w swoich krajach macierzystych. Swoim zasięgiem obejmuje 49 krajów i 130 biur regionalnych. Uzyskany w ten sposób potencjał merytoryczny, ponad 1450 wysoko kwalifikowanych inżynierów (132 inżynierów CCIE), pozwala, w porównaniu z firmami o zasięgu globalnym, na świadczenie bardzo wysokiej  jakości usług teleinformatycznych.

Centrala Firmy mieści się w Krakowie. Oddziały Firmy działają w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu, a placówki serwisowe w Olsztynie, Lublinie i Stargardzie.

Firma obsługuje ok. 1000 Klientów na terenie całego kraju obejmując swą aktywnością wszystkie branże. Wśród Klientów są największe polskie banki, prawie wszyscy operatorzy telekomunikacyjni, duże sieci handlowe, uczelnie i wiele agend administracji państwowej.

Wysokie kompetencje i doświadczenie SOLIDnych EXpertów pozwoliły między innymi osiągnąć Firmie jako pierwszej w Polsce najwyższy status autoryzacji głównego jej partnera - status Cisco Systems Gold Partner.

O kwalifikacjach Firmy świadczy również certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015. Certyfikacja objęła również Wewnętrzny System Kontroli (WSK), niezbędny do obrotu technologiami podwójnego przeznaczenia.

 

* - Proj. arch. Atelier Loegler i Partnerzy Sp. z o.o. Romuald Loegler, Fot. Daniel Rumiancew

Document Actions
Filozofia SOLIDEX

"SOLIDność w każdym działaniu"- to krótkie określenie filozofii, jaką kierujemy się na każdym etapie realizowanych przez nas przedsięwzięć.

 

Our cookies are safe! We use them to ensure that our website is best suited to the needs of users. You can change your cookie settings at any time. Default settings for popular browsers allow cookies to be saved. For more information, read our cookies policy.

[X] Don't show this message again