Personal tools
Integrator nr III/2018(142)
 
 

Cisco VT Advantage

Telefonia IP dzięki rozproszonej architekturze i wykorzystaniu standardowych protokołów daje wielkie możliwości i łatwość implementacji usług dodatkowych. Szerokie rozpowszechnienie aplikacji bazujących na telefonii IP wymaga mentalnej zmiany podejścia do usługi telefonii, jednakże wydaje się nieuniknione. Jedną z aplikacji, która ma szanse zmienić oblicze naszej codziennej komunikacji jest usługa skorelowanej z telefonią transmisji wideo.

Cisco VT Advantage to produkt umożliwiający nawiązywanie połączeń wideo za pośrednictwem telefonu. Przeznaczony jest do użytku w sieci korporacyjnej. Do pracy wymaga telefonu Cisco IP Phone 7940G, 7960G bądź 7970G współpracującego z systemem CallManager w wersji 4.0(1)SR2 bądź wyższej. System można wzbogacić o możliwość realizacji połączeń konferencyjnych poprzez zastosowanie urządzeń Cisco IP/VC 3511 bądź Cisco IP/VC 3540 MCU. Planowane jest również umożliwienie, za pośrednictwem bram Cisco IP/VC 3521 BRI, Cisco IP/VC 3526, Cisco IP/VC 3540 PRI, integracji z tradycyjnymi systemami wideo wykorzystującymi sieć PSTN.

Komponenty

W skład VT Advantage wchodzi aplikacja kliencka Cisco VT Advantage software instalowana na komputerze użytkownika oraz dedykowana kamera USB Cisco VT Camera. Oprogramowanie klienckie może być zainstalowane na komputerze spełniającym następujące wymagania: MS Windows 2000 pro lub XP pro, Pentium III 1GHz (rekomendowany 1,3 GHz lub więcej), 256 MB RAM, 40 MB wolnej przestrzeni dyskowej, USB 1.1 lub 2.0.
Aplikacja VT Advantage wykorzystuje protokół CDP (ang. Cisco Discovery Protocol) dzięki czemu ma możliwość rozpoznania telefonu, z którym ma współpracować. Do komunikacji z systemem CallManager wykorzystywany jest protokół SCCP (ang. Skinny Client Control Protokol). Podczas komunikacji VT Advantage z CallManager-em telefon występuje w roli SCCP Proxy. Transmisja wideo wykorzystuje, podobnie jak transmisja głosu, protokół RTP (ang. Realtime Transport Protocol), który zapewnia optymalne parametry dla ruchu izochronicznego (połączeniowość, sekwencyjność) przy wykorzystaniu w warstwie transportowej protokołu UDP. Protokół RTP umożliwia ponadto monitorowanie i korygowanie parametrów odpowiedzialnych za jakość połączenia.

1q
Rys. 1 Struktura sieci wideo-telefonicznej

 

Działanie

Cisco VT Advantage jest aplikacją zaprojektowaną z naciskiem na maksymalne uproszczenie obsługi. Realizacja połączeń wideo odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku połączeń telefonicznych. System CallManager sprawdza czy abonenci nawiązujący połączenie mają możliwość obsługi sygnału wideo. Jeżeli tak, na ekranie komputera pojawiają się dwa okna. W jednym wyświetlany jest obraz z kamery lokalnej, w drugim obraz z kamery po drugiej stronie linii. Podczas sesji wideo-telefonicznej dostępne są niezbędne funkcje takie jak: call forward, transfer, hold, call park, call pickup i połączenie konferencyjne.

Administracja

Administracja VT advantage jest maksymalnie uproszczona. Instalacja może odbywać się za pośrednictwem interfejsu WWW CallManager-a, aktualizacja natomiast, odbywa się z wykorzystaniem funkcjonalności autoupdate znanej z telefonów IP. W momencie pojawienia się nowej wersji informacja o tym fakcie wysyłana jest do klienta po czym, zgodnie z jego decyzją, system może zostać zaktualizowany za pośrednictwem protokołu tftp. Usługa VT Advantage doskonale integruje się z istniejącym systemem telefonii IP i może być wdrażana w miarę potrzeb na kolejnych stanowiskach pracy. Konfiguracja VT Advantage (ustawienie kodeka, pasma, itp.) realizowane są centralnie z poziomu interfejsu administracyjnego systemu CallManager. Osoba korzystająca z usługi domyślnie nie musi wykonywać żadnych skomplikowanych ustawień.

Do dyspozycji ma interfejs umożliwiający włączenie i wyłączenie systemu, wymuszenie aktualizacji, oraz ewentualne nadpisanie ustawień wynikających z konfiguracji CallManager-a. Dodatkowo aplikacja kliencka posiada panel informujący o jakości odbieranego i wysyłanego sygnału.

Standardy

VT advantage realizuję transmisję sygnału wideo w standardach: H.263 (128 Kb/s - 1,5 Mb/s), oraz Cisco VT Camera wideband (7 Mb/s) w formatach: 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144, oraz 160 x 120. Możliwa jest współpraca z terminalami H.323 innych producentów, oraz za pośrednictwem bram, z terminalami H.320. Rysunek nr.3 przedstawia schemat wykorzystania VT Advantage jako składnika nowoczesnego systemu wideo-telefonicznego.

VT Advantage dodaje funkcjonalność transmisji wideo do istniejącego systemu telefonii IP. Nie wymaga więc przebudowy infrastruktury. Konieczna rekonfiguracja może obejmować jedynie modyfikację parametrów zapewnienia jakości obsługi QoS pod kątem uwzględnienia nowego rodzaju ruchu.

VT Advantage to pionierskie rozwiązanie umożliwiające realizację połączeń wideo z poziomu systemu telefonicznego. Biorąc pod uwagę wygodę jaką oferuje oraz fakt, że przepustowości w ramach korporacyjnych sieci WAN stale rosną należy przypuszczać, że w niedługim czasie rozwiązania tego typu zagoszczą na stała na stanowiskach pracy.

Document Actions

Our cookies are safe! We use them to ensure that our website is best suited to the needs of users. You can change your cookie settings at any time. Default settings for popular browsers allow cookies to be saved. For more information, read our cookies policy.

[X] Don't show this message again